Normal_4268

Campus Den Haag is sinds 1 januari 2011 officieel een faculteit van de Universiteit Leiden. Dit is het logische gevolg van de ambitie van de Universiteit Leiden om de activiteiten in Den Haag als tweede vestigingsplaats verder uit te breiden.

De faculteit Campus Den Haag biedt uniek onderwijsaanbod voor diverse doelgroepen. In september 2010 startte het succesvolle Leiden University College The Hague (LUCTH) met de Engelstalige opleiding Liberal Arts and Sciences. Andere bacheloropleidingen aan de Haagse faculteit zijn de Academische Pabo en Informatica & economie, in samenwerking met de Erasmus Universiteit.

Dit voorjaar start weer een aantal leergangen voor professionals: Terrorisme, Veiligheid & Recht, How Europe Works, Public Affairs en Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid. Naast deze leergangen biedt de faculteit ook masteropleidingen voor professionals.

Het onderzoek van de faculteit vindt plaats in een aantal instituten, zoals het Centre for Governance Studies en het Grotius Centre. Het onderzoek sluit aan bij het profiel van Den Haag als internationale stad van vrede, recht en veiligheid.