Normal_4055

Onderzoeker Henk Sollie neemt als deskundige deel aan de hoorzitting van de kamercommissie geïntegreerde politietrainingsmissie Afghanistan op maandag 24 januari a.s.

Als onderzoeker aan de Universiteit Twente voerde hij in het verleden de onderzoeken uit:
- Civiele politie op vredesmissie: Uitzendervaringen van Nederlandse politiefunctionarissen (2010);
- Opbouw en hervorming van inheemse politiekorpsen: Ervaringen van de Nederlandse krijgsmacht na 1989 (2009).

In de onderzoeken schetst Sollie onder meer ervaringen van trainers en randvoorwaarden voor een politietrainingsmissie. De uitzending van politietrainers is een belangrijk en gevoelig onderwerp, getuige ook de aanstaande hoorzitting.

In dat licht heeft de onderzoeker, sinds 1 januari 2011 verbonden aan de Politieacademie als onderzoeker binnen het lectoraat Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde, in overleg besloten om in deze context voorlopig niet in te gaan op media-aanvragen omtrent dit onderwerp. Na afloop van de hoorzitting wordt nog bezien hoe Sollie dan met media-aanvragen omgaat. Vervolgens wil hij zich graag gaan richten op zijn nieuwe functie als onderzoeker op het vlak van Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde.