Normal_3941

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen roept alle studenten op om op vrijdag 21 januari in Den Haag te demonstreren. Het succes van de demonstratie is afhankelijk van het aantal deeelnemers. Het College van Bestuur streeft naar 3.000 deelnemers uit Groningen.

Om de demonstratie mogelijk te maken hebben alle Nederlandse universiteiten 21 januari tot collegevrije dag uitgeroepen; tentamens gaan echter wel door.

Voor het vervoer naar Den Haag en terug stelt het College van Bestuur bussen beschikbaar. Studenten die een OV-jaarkaart hebben die geldig is op vrijdag worden verzocht om per trein te reizen.

De demonstratie op het Malieveld in Den Haag begint om 13.00 uur. Studenten die mee willen met de bus moeten zich inschrijven op www.groningen.metdebusnaardenhaag.nl.

Bezuinigingen
De Nederlandse universiteiten maken zich ernstig zorgen over de bezuinigingen die het kabinet voorstelt op het Hoger Onderwijs. De bezuinigingen op het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek zullen oplopen tot vele honderden miljoenen euro per jaar.

Ook het College van Bestuur vindt dat studenten succesvoller moeten studeren, dat we moeten streven naar minder afvallers en minder trage studenten. Maar om dat te bereiken is intensief en goed onderwijs nodig. Dat vergt eerder méér, dan minder docenten. De bezuinigingen bewerkstelligen het omgekeerde; vanaf 2011 is ongeveer tien procent minder budget voor docenten beschikbaar. De maatregel leidt tot banenverlies van mogelijk enkele duizenden docenten.

Juist nu moeten we investeren in kennis, want kennis is de motor van de toekomst. Doen we dat niet, dan gaat dit onherroepelijk ten koste van de werkgelegenheid, de toekomst van jonge mensen en de kwaliteit van de samenleving.

Ook de hoogleraren zullen tegen de plannen van het kabinet protesteren. De rectores van de Nederlandse universiteiten organiseren op vrijdag 21 januari een bijzondere academische zitting in Den Haag. Voordat de zitting begint, zullen de hoogleraren - in toga - in cortège door de binnenstad van Den Haag trekken.