Op vrijdag 21 januari vinden twee demonstraties plaats in Den Haag tegen de maatregelen van het kabinet rond langstudeerders. Hoogleraren zullen demonstreren onder leiding van de rectoren en ‘s middags vindt een grote studentendemonstratie plaats.

Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht ondersteunt dit protest tegen de maatregelen en heeft in samenspraak met de decanen van alle faculteiten besloten dat 21 januari een collegevrije dag is voor alle studenten van de Universiteit Utrecht.

Het college van bestuur is van mening dat studenten op 21 januari in de gelegenheid moeten zijn om hun stem te laten horen. Tentamens zullen op deze dag wel gewoon doorgaan.

Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht spreekt haar hoop uit dat universiteiten op de 21e massaal hun bezwaren tegen de maatregelen kenbaar maken aan het kabinet, en gaan ervan uit dat studenten in groten getale naar Den Haag zullen gaan.

Studiemarathon
Op 17 januari organiseren studenten van de Universiteit Utrecht een 24-urige studiemarathon. Deze maakt onderdeel uit van een 72-urige actie in Utrecht, Groningen en Amsterdam, waarin studenten en docenten om beurten zorgen voor een programma van 24 uur. Meer informatie hierover is te vinden op www.studiemarathon.nl.

De demonstratie
De studentenbonden LSVb en ISO en de Landelijke Kamer van Verenigingen proberen zoveel mogelijk studenten op de been te brengen voor de landelijke demonstratie in Den Haag op 21 januari. Samen organiseren zij het protest met het motto ‘Nederland kennisland, ambities in de prullenmand'.

De demonstratie richt zich tegen plannen van de regering, die studenten vanaf volgend studiejaar drieduizend euro extra collegegeld wil laten betalen als ze meer dan een jaar uitlopen in hun bachelor- of masteropleiding. Hogescholen en universiteiten worden bovendien met drieduizend euro gekort voor elke langstudeerder die ze in huis hebben.