(Novum) - De Technische Universiteit Eindhoven wil in 2020 bij de beste universiteiten in de wereld horen. Om de wereldtop te bereiken moet er de komende tien jaar ruim zes- tot zevenhonderd miljoen euro in de campus worden gepompt. Dat blijkt uit het Strategisch Plan TU/e 2020, dat maandag is gepubliceerd.

De universiteit denkt de helft van het bedrag zelf op te kunnen brengen. De andere helft moet komen van bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. De Eindhovense universiteit hoopt met de investeringen meer buitenlandse en vrouwelijke studenten te lokken. In totaal moet het aantal studenten en afstudeerders met de helft groeien. In 2008 studeerden er ruim zevenduizend mensen.

In het ambitieuze plan mikt de TU/e onder meer op een ontwikkeling van de universiteitscampus tot een groot Science Park en een prestigieus University College Eindhoven waar studenten een brede, internationaal georiënteerde bacheloropleiding kunnen volgen. Ook gaan onderzoekers samenwerken rond de thema's energie, gezondheid en mobiliteit.

Het Science Park moet worden uitgebreid en honderden studenten, congresgangers en wetenschappers onderdak bieden. Ook moeten er toplaboratoria, sport-, cultuur- en horecafaciliteiten verschijnen.