Gehele promotiecommissie UvA mag vanaf volgend jaar een toga dragen

Aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) was het dragen van een toga tijdens promotieplechtigheden lange tijd alleen voor hoogleraren. Maar vanaf 15 januari 2024 mogen alle leden van een promotiecommissie, dus ook niet-hoogleraren, een toga dragen. Het College voor Promoties ging met het verzoek akkoord. Dat meldt de UvA. 

De leden van een promotiecommissie hebben dezelfde rechten en plichten. Ook telt ieders oordeel even zwaar. Zo stelt rector magnificus Peter-Paul Verbeek.

Toga-privilege 

Binnen en buiten de UvA waren er steeds meer mensen die het toga-privilege wilden uitbreiden. Het dragen van de toga tijdens promoties wordt vanaf 15 januari weer gekoppeld aan de wetenschapper. “En niet aan de plaats waar hij op de hiërarchische ladder staat”, aldus Annelies Dijkstra, eerste pedel en hoofd van het Bureau van de Rector.

Alleen hoogleraren 

Bij de UvA was het tot een aantal jaren geleden doodnormaal dat alleen hoogleraren een toga mochten dragen. Universitair (hoofd)docenten mogen sinds 2020 ook een toga dragen tijdens een promotie als zij promotor waren. Of als voorzitter van de promotiecommissie.

Promotieplechtigheden 

Deze uitbreiding heeft alleen betrekking op promotieplechtigheden aan de UvA. De uitbreiding geldt niet op andere academische plechtigheden zoals oraties, afscheidscolleges en de Dies Natalis. Tijdensj die gelegenheden mogen alleen hoogleraren een toga dragen.

Door: Nationale Onderwijsgids / femke van Arendonk