Zo'n tweehonderd hoogleraren, medewerkers en studenten natuur- en sterrenkunde hebben het college van bestuur van de Universiteit Utrecht maandagochtend gevraagd om minder bezuinigingen op hun departement.

Ook eisen zij de onmiddellijke terugkeer van Casper Erkelens als departementshoofd. Zo niet, dan volgen acties, mogelijk zelfs een staking. Dat meldt DUB, het onafhankelijk orgaan van de universiteit.

Voornaamste aanleiding voor de ochtendlijke wandeling van het Minnaertgebouw naar het Bestuursgebouw vormden de in de ogen van de demonstranten onevenredige bezuinigingen op hun departement. Maar de druppel die de emmer deed overlopen, was de schorsing kort voor Kerstmis van departementshoofd Casper Erkelens. Dit vanwege zijn weigering om het visiedocument van interim-decaan Van Ree te ondertekenen.

In hun petitie eisen de actievoerders een drastische vermindering van de bezuinigingen bij het departement Natuur- en Sterrenkunde, waaraan het departement bovendien zelf invulling dient te kunnen geven. Ook vragen zij om de schorsing van Erkelens met terugwerkende kracht tot 1 januari ongedaan te maken. Zo niet, dan volgen verdergaande en bredere acties.

In een eerste reactie op de door Nobelprijswinnaar Gerard 't Hooft aangeboden petitie beloofde collegevoorzitter Yvonne van Rooy dat de bezwaren van de natuur- en sterrenkundigen serieus zullen worden genomen.