"Wij laten ons prachtige lustrumjaar niet vergallen door ondoordachte plannen van het kabinet", aldus collegevoorzitter Yvonne Van Rooy van de Universiteit Utrecht tijdens de nieuwjaarsreceptie van het college van bestuur. Dat meldt DUB, het onafhankelijk orgaan van de universiteit.

Van Rooy sprak zich onomwonden uit tegen de plannen van het kabinet Rutte met betrekking tot het hoger onderwijs. "Wij verzetten ons niet tegen beleid gericht op verbetering van het studiesucces. Daar zijn we immers zelf ook volop mee bezig. Maar we zijn wel mordicus tegen de extra bezuiniging onder het mom van de langstudeerders."

Ze riep haar gehoor op om de acties tegen het regeringsbeleid op 21 januari te steunen. "Zo nodig gaan we de barricaden op", riep zij strijdlustig. Applaus was haar deel.

Om de universiteit desondanks voor te bereiden op ‘het ergste' heeft het college van bestuur drie werkgroepen ingesteld. Zij gaan zich buigen over de vraag hoe het studierendement in Utrecht verder te verbeteren, op welke manier het nieuwe Haagse bekostigingsmodel in Utrecht het best kan worden ingevoerd, en welke keuzes de UU in het onderzoek moet gaan maken.