Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft de Martinus Nijhoff Prijs 2011 toegekend aan Piet Schrijvers. Hij ontvangt deze prijs van 35.000 euro voor zijn vertalingen uit het Latijn.

Piet Schrijvers (Amsterdam, 1939) uit Leiden studeerde Klassieke Taal en Letteren aan de Universiteit van Amsterdam en Latijn aan de Sorbonne in Parijs. Na zijn studies trad hij in dienst bij de faculteit Latijnse taal- en letterkunde van de Universiteit van Amsterdam.

In 1977 werd Schrijvers benoemd tot hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, een positie die hij van 1980 tot 2001 bekleedde aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Schrijvers vertaalde prozawerken, waaronder De Constantia van Justus Lipsius (1983), maar legde zich in het bijzonder toe op de poëzie, waaronder de Aeneis van Vergilius (1996) en de alom geprezen Georgica - Landleven (2004).

De kroon op zijn vertaaloeuvre is De Natuur van de Dingen (2008) van Lucretius.

Uit het Juryrapport: ‘Zijn werk getuigt van de bereidheid om ten behoeve van de hedendaagse Nederlandstalige lezer de teksten toegankelijker te maken, maar tegelijkertijd zoekt hij naar oplossingen waarbij de schoonheid van de oorspronkelijke tekst voor de lezer niet verloren gaat. Met zijn vertalingen heeft Schrijvers op zeer bewonderenswaardige wijze de klassieke literatuur, in het bijzonder de dichtkunst, onder de aandacht gebracht van een groot publiek.'