De Universiteit Twente is één van de vijf Nederlandse universiteiten die vijf miljoen krijgt van de rijksoverheid, voor kennisvalorisatie.

Het geld stelt Kennispark Twente in staat om vaart te blijven maken met maatschappelijk en commercieel interessante toepassingen van kennis. Daarvoor is het consortium ‘Koploper aan de A1' gevormd waaraan nu ook Saxion Hogescholen deelneemt.

Het geld komt uit het valorisatieprogramma dat in opdracht van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) wordt uitgevoerd door Agentschap NL. Naast Twente hebben ook Delft, Tilburg, Wageningen en Utrecht vijf miljoen ontvangen uit dit programma.

De vijf miljoen gaat in Twente naar een consortium gevormd door Kennispark Twente, de UT, Saxion, de Rabobank, het Innovatieplatform Twente en het incubatorcentrum BTC-Twente. Saxion Hogeschool treedt daarmee volledig toe tot Kennispark: volgens directeur Kees Eijkel van Kennispark "een belangrijke stap vooruit" naar een sterk regionaal consortium.

De partners zullen onder meer aandacht besteden aan onderwijs (Centrum voor Ondernemerschap), coaching en advies (open business development), kennisbescherming, kredietverstrekking en valorisatienetwerken.