In een brief aan interim-decaan Jan van Ree en aanstaand decaan Gerrit van Meer eisen veertig hoogleraren Natuur- en Sterrenkunde vandaag, 23 december, dat hun collega Casper Erkelens ook na 1 januari 2011 hoofd van hun departement blijft.

Gisteren werd bekend dat Erkelens uit die functie is ontheven, zo meldt DUB, het onafhankelijke orgaan van de Universiteit Utrecht.

Reden voor die maatregel was het feit dat het departementshoofd eerder had geweigerd om zijn handtekening te zetten onder het door Van Ree geproduceerde visiedocument over de toekomst van de faculteit Bètawetenschappen. Een voornaam argument van Erkelens was dat de door Van Ree voorgestelde organisatieveranderingen Natuur- en Sterrenkunde naar zijn mening zowel financieel als inhoudelijk onevenredig hard zullen raken.

Al op 7 december maakte Erkelens zijn opvatting schriftelijk kenbaar in een uitvoerig schrijven aan rector-magnificus Hans Stoof. Dat hij twee weken later om die reden uit zijn functie is ontheven, is de Utrechtse hoogleraren natuur- en sterrenkunde rauw op het dak gevallen.

Lees ook: Departementshoofd uit functie ontheven