Normal_4361

Het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden zal op 1 september 2011 naar Den Haag te verhuizen, zo meldt Unity FM. De bacheloropleiding blijft in Leiden. De masteropleiding verhuist per 1 februari 2012 naar de hofstad, al blijft de researchmaster in Leiden.

Het College van Bestuur, het Faculteitsbestuur en het bestuur van het instituut Bestuurskunde zijn gezamenlijk tot dit besluit gekomen. De Faculteitsraad, Universiteitsraad, medewerkers en studenten zijn geïnformeerd.

De verhuizing van het instituut Bestuurskunde en de masteropleiding biedt veel nieuwe kansen. Studenten en onderzoekers komen daarmee dichter bij hun studieobject te zitten.

In het politiek en bestuurskundig hart van Den Haag studeren en onderzoek doen, is volgens de Universiteit Leiden een verrijking de opleidingen en het wetenschappelijk onderzoek. Voor studenten ontstaan op die manier meer mogelijkheden voor stageplaatsen, arbeidsmarktperspectieven en een meer directe verbinding met het werkveld.