Fossiele samenwerking moet aan strikte criteria voldoen vinden wetenschappers

Honderden wetenschappers aan Nederlandse universiteiten en instituten pleiten voor veel strengere criteria om nog samen te werken met de fossiele industrie. Samenwerking kan wat hen betreft alleen nog met bedrijven die zich "op korte termijn aantoonbaar committeren aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs". Volgens de groep hoogleraren en andere onderzoekers voldoet in de praktijk nog geen enkel bedrijf dat zich toelegt op fossiele brandstoffen aan die eis.

Dat betekent "dat we niet kunnen en willen samenwerken met deze bedrijven totdat ze dat wel doen", schrijven de onderzoekers. Hun pleidooi is gericht aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en aan NWO, de grootste wetenschapsfinancier van het land. Volgens de groep, die zich Scientists for Future NL noemt, moeten de twee instanties ook lopende samenwerkingen tussen wetenschappers en de fossiele sector "kritisch evalueren".

"Terwijl de gevolgen van klimaatverandering overal zichtbaar zijn en in ernst toenemen, geven fossielebrandstofbedrijven openlijk de voorkeur aan aandeelhouderswinsten boven geloofwaardig klimaatbeleid", schrijven de wetenschappers.

Vraag naar fossiele brandstoffen 

Een bedrijf als Shell zegt overigens ook de klimaatdoelen die in Parijs zijn vastgelegd te onderschrijven. Tegelijkertijd blijft het echter ook olie- en gasvelden ontwikkelen. Het bedrijf wijst er regelmatig op dat er de komende jaren nu eenmaal nog wereldwijd veel vraag is naar fossiele brandstoffen. Als Shell die niet levert, zullen andere bedrijven "in het gat springen", klinkt het op de website van het concern.

Landelijk beleid 

Enkele universiteiten hebben hun beleid voor samenwerkingen met de fossiele industrie afgelopen jaar aangescherpt. De 450 wetenschappers die de brief hebben ondertekend, vinden het nu tijd voor landelijk beleid.

Door: ANP