Tilburg University gaat strategische focus op brede welvaart leggen

Brede welvaart ontstaat alleen wanneer er actief op gestuurd wordt. Daarom verankert Tilburg University deze focus in haar Programma Brede Welvaart. Dit strategisch kader helpt de universiteit om bij te dragen aan de maatschappelijke transities die nodig zijn voor een duurzame, inclusieve en rechtvaardige samenleving. Het programma wordt in co-creatie met overheid, bedrijven, burgervertegenwoordigingen, andere kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties en netwerken uitgerold. Dat meldt Tilburg University.

In het position paper ‘Werk maken van brede welvaart’ beschrijft Tilburg University de urgentie en ambitie van het programma. Vice-rector magnificus Jantine Schuit: “De gedachte leaving no one behind, oftewel: we laten niemand achter, staat centraal in het Programma Brede Welvaart. Welvaart is voor ons namelijk meer dan economische voorspoed: ook zorg dragen voor kwetsbare mensen en voor toekomstige generaties. Wij zijn ervan overtuigd dat een toekomstbestendige wereld alleen te bereiken is als we sturen op een duurzame, inclusieve en rechtvaardige samenleving.”

Academische werkplaatsen en andere initiatieven 

Via academische werkplaatsen en andere initiatieven zet Tilburg University haar expertise in om concreet bij te dragen aan versterking van brede welvaart. Dit doet de universiteit in co-creatie met diverse maatschappelijke partijen. Onderzoekers, maatschappelijke organisaties, bedrijven, studenten en de gemeenschap onderzoeken samen hoe zij de meeste maatschappelijke impact kunnen maken. Samenwerken doen zij in de onlangs geopende pop-up werkplaats, een ontmoetingsplek bij Tilburg University waar verbinding maatschappelijke impact aanjaagt.

Acht transdisciplinaire initiatieven 

Het Programma Brede Welvaart behandelt vraagstukken in diverse thema’s: klimaat en energie, de arbeidsmarkt en de oude dag, gezondheid en (mentaal) welbevinden en armoede en honger. Op deze thema’s wordt, met brede welvaart als gemeenschappelijk kompas, kennis en handelingsperspectief ontwikkeld in acht transdisciplinaire initiatieven, die samen het Programma Brede Welvaart vormen:

1.     Academische Werkplaats (Be)Sturen op Brede Welvaart
2.     Academische Werkplaats Klimaat en Energie
3.     Academische Werkplaats Inclusieve Arbeidsmarkt
4.     Academische Werkplaats Digital Health & Mental Wellbeing
5.     Netwerk voor pensioen en oudedagsvoorziening Netspar
6.     Wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn Tranzo
7.     Zero Poverty Lab
8.     Zero Hunger Lab

Door: Nationale Onderwijsgids