Voor kerst zoekt de Universiteit Leiden gastfamilies voor internationale studenten die niet naar huis gaan. Daarvoor is het Christmas Holiday Hosting-programma opgezet. De deadline voor het aanmelden als gastfamilie is vastgesteld op 13 december.

De bedoeling is dat de internationale student in elk geval één kerstmaaltijd meemaakt bij een familie. Hij of zij krijgt zo de kans kennis te maken met een andere (kerst) cultuur. De mogelijkheid bestaat om meer dan één buitenlandse student tijdens de kerst een maaltijd aan te bieden.

Belangstellenden dienen bij de aanmelding aan te geven op welke manier ze de buitenlandse studenten welkom zouden willen heten.

Klik hier voor meer informatie.