Op dinsdag 23 november 2010 heeft de Universiteit van Tilburg een eredoctoraat verleend aan Al Gore, voormalig vicepresident van de Verenigde Staten. Al Gore kreeg het eredoctoraat ter gelegenheid van de 83e Dies Natalis, de verjaardag van de Tilburgse universiteit.

Al Gore ontving een eredoctoraat vanwege zijn verdienste om duurzame ontwikkeling en het klimaatprobleem op de maatschappelijke agenda te krijgen. In een vlammend betoog laakte hij klimaatsceptici, die twijfels zaaien over de vraag of wereldwijde klimaatveranderingen het gevolg zijn van menselijk gedrag.

Gore vergeleek hen met de acteurs die ooit verkleed als arts in TV-commercials beweerden dat wetenschappelijk helemaal niet vaststond dat roken ongezond was. Misdadig gedrag, vindt Al Gore, die mensen bewust wil maken van het belang van duurzame ontwikkeling.

Hij is hoopvol over de mogelijkheden om het tij te keren en om schadelijk gedrag, zoals CO2 uitstoot, te verminderen. ‘Groen denken' is de uitdaging en de noodzaak voor bedrijven en landen die economisch succesvol willen blijven.