Duizenden studenten gaan slim om met basisbeurs en renteverhoging

Duizenden studenten hebben zichzelf geld bespaard door slim in te spelen op ontwikkelingen rond de studiefinanciering. Ze zetten bijvoorbeeld hun studiefinanciering tijdelijk stil, zodat ze langer profijt hebben van de basisbeurs die naar verwachting na de zomer terugkomt. Of ze maakten gebruik van de 'rentetruc' om het bedrag dat ze aan rente over hun studieschuld kwijt zijn zo laag mogelijk te houden.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) laat aan het ANP weten dat ongeveer 19.000 studenten in het hoger onderwijs voor januari hun studiefinanciering tijdelijk hebben stilgezet. Dat zijn er ongeveer twee keer zoveel als normaal, wat erop duidt dat veel studenten inspelen op de terugkeer van de basisbeurs.

Basisbeurs 

Als de Eerste Kamer binnenkort akkoord gaat met herinvoering van de basisbeurs, wat wel de verwachting is, kunnen studenten die beurs vanaf het komende studiejaar weer krijgen. Voor huidige studenten kan het daarom gunstig zijn om hun studiefinanciering nu tijdelijk stop te zetten en dan in september weer te laten ingaan. Ze sparen dan hun rechten op, waardoor ze de basisbeurs langer krijgen.

Studenten die gebruikmaken van deze optie, moeten daar wel moeite voor doen. Ze kunnen in de tussentijd hun ov-kaart niet gebruiken, ontvangen tijdelijk geen aanvullende beurs en kunnen in die periode ook niet lenen. De basisbeurs waarop ze dan langer recht hebben bedraagt voor uitwonende studenten 274,90 euro per maand. Dat bedrag wordt het komende jaar aangevuld met 164,30 euro extra per maand vanwege de gestegen kosten voor bijvoorbeeld energie.

Rentetruc 

Een andere manier waarop studenten zichzelf geld besparen, is de rentetruc. Die komt erop neer dat studenten hun studiefinanciering eventjes stopzetten en direct opnieuw aanvragen. Zo valt hun lening uiteen in twee delen. Dat kan gunstig zijn, omdat de rente op studieleningen nu nog erg laag is, maar het goed mogelijk is dat die de komende jaren zal stijgen. Wie de studiefinanciering in januari even stopzette en per februari weer liet ingaan, kon over de tot dan toe opgebouwde schuld de rente van 0,46 procent voor 5 jaar vastzetten. Dat was het meest gunstig voor studenten die al voor 2015 zijn begonnen aan hun studie, want die groep moet sinds begin dit jaar 1,78 procent rente betalen.

Studielening 

Aan de cijfers van DUO valt verder op dat minder studenten geld zijn gaan lenen van de overheid. In 2019-2020 hadden nog 325.000 studenten een studielening, nu zijn dat er nog 270.000. Hoe dit precies komt, weet de instantie niet. DUO ziet tegelijkertijd dat meer studenten een aanvullende beurs aanvragen. De hoogte van dat bedrag hangt af van het inkomen van de ouders. Omdat een deel van de studenten geld liet liggen, heeft DUO de aanvraagprocedure voor studiefinanciering begin dit jaar aangepast. "De optie aanvraag aanvullende beurs staat nu standaard aan. We zien hiervan al de eerste positieve effecten", laat de dienst weten.

Door: ANP