Moet het bsa in het hoger onderwijs nu wel of niet op de schop?

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf vindt dat het bindend studieadvies (bsa) op de schop moet. Dat advies, dat studenten verplicht om het grootste deel van hun studiepunten in het eerste jaar te halen, levert te veel stress op bij studenten die het toch al zwaar hebben. Binnen een paar weken stuurt Dijkgraaf de Tweede Kamer een brief. Het onderwijsveld is verdeeld. Dat meldt de NOS. 

De meeste universiteiten en hogescholen hanteren de norm dat studenten in het eerste jaar minimaal 45 of zelfs de volledige 60 studiepunten moeten halen. Doen de studenten dat niet, dan mogen ze niet verder met hun opleiding. 

Stress 

Volgens Dijkgraaf is deze norm een bron van stress voor veel studenten. “Het komt keer op keer voorbij in gesprekken die ik heb met studenten. Uit onderzoek blijkt ook dat het mentaal welzijn van studenten onder druk staat.”

De Vereniging Hogescholen vindt dat hogescholen zelf moeten beslissen of zij een bsa willen toepassen. Een woordvoerder van de Universiteiten van Nederland noemt het bsa ‘essentieel voor het studentenwelzijn en – succes’.

Verkeerde studiekeuze 

“We zien dat de studievertraging uit het eerste jaar vaak niet wordt ingehaald”, aldus de woordvoerder. Het bsa zorgt er dan voor dat er niet méér studenten uitvallen, maar wel dat studenten die de verkeerde studiekeuze hebben gemaakt daar op tijd achter komen. Bovendien zou de afschaffing van het bsa voor veel extra werk voor docenten zorgen. “Die moeten al die studenten die toch doorgaan naar het tweede jaar les geven, werkstukken nakijken enzovoort”, aldus hoogleraar statistiek Casper Albers van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Prestatiedruk door het bsa 

Op hogeschool Fontys is er tijdens de coronaperiode juist geëxperimenteerd met het afschaffen van het bsa. Daar zijn de resultaten veelbelovend. Studenten die anders waren weggestuurd konden toch door met hun studie. “Een deel van de studenten heeft last van prestatiedruk door het bsa. Ze vallen uit, worden onzeker en krijgen stress. Door hun meer tijd te gunnen kunnen ook deze studenten hun talenten ontwikkelen”, aldus bestuursvoorzitter Joep Houterman.

Naar aanleiding van het experiment heeft Fontys besloten het bsa vanaf studiejaar 2024/2025 te laten vervallen. “We blijken talent te verspillen met het bsa. Dat is niet goed voor de student, maar ook niet voor de maatschappij.”

Stok achter de deur 

In een studentenhuis in Eindhoven zijn ze het met elkaar eens, het bsa moet van de studenten juist blijven. De studenten zien het als een stok achter de deur om een tandje extra te werken wanneer het even wat minder gaat. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk