Vier Groninger onderzoekers van de RUG en het UMCG ontvangen subsidie

Vier onderzoekers van de RUG en het UMCG hebben een grote subsidie in de wacht gesleept. RUG-onderzoekers Marleen Kamperman, Lisa Herzog en Ming Cao en UMCG-onderzoeker Floris Foijer krijgen ieder een Vici-subsidie van maximaal 1,5 miljoen. Dat meldt de Rijksuniversiteit Groningen. 

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kent de Vici-subsidies jaarlijks toe aan gevorderde onderzoekers. Zij kunnen met de subsidie in de komende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en hun eigen onderzoeksgroep verder uitbouwen. Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland. NWO heeft 34 Vici-subsidies uitgereikt, maar liefst vier daarvan gaan naar onderzoekers van RUG en UMCG. 

Democratisch 

Lisa Herzog (RUG) kan met haar subsidie onderzoeken hoe democratieën werk moeten begrijpen en organiseren. Dit project maakt gebruik van empirische en filosofische analyses van niet-standaard vormen van werk – digitaal werk, precair werk en migrantenwerk – om hedendaagse ontwikkelingen en hun implicaties voor de democratie te analyseren. Het project gaat ook in op de onopgeloste vraag naar de relatie tussen betaald en onbetaald werk en maakt gebruik van ideeëngeschiedenis om een democratische filosofie van werk te ontwikkelen, in dialoog met maatschappelijke groepen, waarmee de arbeidsmarkt vanuit democratisch perspectief kan worden gereguleerd.

(Bio)polymeer materialen 

Marleen Kamperman (RUG) ontvangt een Vici voor onderzoek naar (bio)polymeer materialen. De draden van een fluweelworm zijn bijzonder plakkerig en stijf, de bek van een inktvis is extreem hard en spinzijde is ontzettend sterk. Om deze uitzonderlijke materialen te maken, gebruikt de natuur vloeibare fase-gescheiden biopolymeren, zogeheten coacervaten, als tussenstap in het maakproces. Door geleidelijke veranderingen in de oplosbaarheid wordt de vloeistof omgezet in de uiteindelijke vaste vorm. Onderzoekers maken dit natuurlijke proces na in microfluïdische systemen, om zo een methode te ontwikkelen waarmee (bio)polymeer materialen op een gecontroleerde en milieuvriendelijke manier gemaakt kunnen worden.

Autonome robots 

Het onderzoek van Ming Cao (RUG) waarvoor de Vici is toegekend richt zich op de besluitvorming van autonome robots. Nu we autonome machines steeds vaker in het bedrijfsleven en het dagelijks leven tegenkomen, wordt controle over besluitvormingsprocessen van deze systemen belangrijker. Dit project is geïnspireerd op sociale dieren (biologie), competitief menselijk gedrag (marketing) en collectieve opinievorming (sociologie). Met een multidisciplinaire benadering ontwikkelen we manieren om de besluitvorming van autonome robots te sturen, vooral robots die in teams werken en blootgesteld worden aan stochastische verstoringen. Het project zal de besturing van autonome robots verbeteren en de toepassing van robotteams verruimen, wat op de lange termijn ten goede zal komen aan slimme fabrieken en digitale samenlevingen

Kankercellen 

Floris Foijer (UMCG) ontvangt de Vici voor onderzoek naar kankercellen. Kankercellen maken vaak fouten in het verdelen van hun chromosomen. Dit heet chromosomale instabiliteit. Voorgaand onderzoek laat zien dat deze fouten in gezonde cellen het immuunsysteem activeren, maar dat kankercellen dit omzeilen. Het team van Foijer gaat onderzoeken hoe kankercellen dit precies doen om manieren te vinden die ervoor zorgen dat het immuunsysteem deze slordige kankercellen alsnog opruimt. Hiervoor moeten onderzoekers de kankercellen dus te slim af zijn. Dit kan mogelijk door het immuunsysteem te heractiveren. Mocht dit de onderzoekers lukken, dan biedt dat hoop voor veel patiënten. Chromosomale instabiliteit komt namelijk voor bij 80 procent van de kankersoorten.

Door: Nationale Onderwijsgids