Prof. Tolsma benoemd in evaluatiecommissie EcO

Op 23 december 2022 heeft de ministerraad de Evaluatiecommissie Omgevingswet (EcO) ingesteld. De commissie bestaat uit acht leden, waaronder hoogleraar besluitvorming en rechtsbescherming in het omgevingsrecht Hanna Tolsma. Tolsma is tevens benoemd tot de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli). Dat meldt de RUG.

In 2021 besloot de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een onafhankelijke commissie voor de evaluatie van de Omgevingswet in te stellen. Deze commissie wordt ondersteund door het stafbureau van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). De Rli krijgt ook zelf een adviserende taak bij de evaluatie van de Omgevingswet. Daarom wordt de raad tot de eerste wetsevaluatie over vijf jaar tijdelijk uitgebreid met twee leden van de Evaluatiecommissie Omgevingswet (EcO).

Drie taken 

De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2023 in werking. De Evaluatiecommissie Omgevingswet krijgt drie taken. Ze zal allereerst advies geven over de inrichting van de monitoring. Daarnaast zal ze jaarlijks reflecteren op de werking van de Omgevingswet (op basis van de monitoringsrapportage en eigen signalen uit de praktijk). Tot slot zal ze de doeltreffendheid en de effecten van de wet na vijf jaar evalueren.

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: RUG