Erasmus Universiteit en Vilans doen de komende jaren samen onderzoek

Onderzoekers van de Erasmus Universiteit gaan de komende jaren samenwerken met Vilans aan het toekomstbestendig maken en het regionaal inrichten van de medisch-generalistische zorg aan kwetsbare patiënten in het programma MGZ in de Regio. Dat meldt Medicalfacts. 

Onderzoekers van de Erasmus Universiteit, Jitse Schuurmans, Iris Wallenburg en Roland Bal van de afdeling healthcare governance hebben van VWS subsidie gekregen om de komende jaren initiatieven te volgen in het toekomstbestendig maken van medisch-generalistische zorg aan kwetsbare cliënten.

Werkende mechanismen van regionale samenwerking 

Daarbij gaan zij ook verder met hun werk dat zij de laatste vier jaar hebben uitgevoerd binnen het programma Duurzame Medische Zorg in de regio. Het onderzoek heeft als doel om inzichten te verkrijgen in werkende mechanismen van regionale samenwerking. Het doel is dan ook om lessen te trekken voor het beleid en voor de zorgpraktijk. Wellicht kan de medisch-generalistische zorg anders georganiseerd worden in tijden van schaarste. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk