Frank van Eekeren benoemd tot hoogleraar Sport & Society bij de UU

Frank van Eekeren is met ingang van 1 september 2022 benoemd tot hoogleraar Sport & Society aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Daarin zal hij zijn aandacht richten op publieke waardecreatie door sportorganisaties, zoals sociale cohesie in wijken en het bevorderen van participatie van moeilijk bereikbare doelgroepen. Daarnaast hebben integriteitsvraagstukken, goed bestuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen in de sport zijn grote belangstelling. "Sport is een grote spiegel van de samenleving, dat maakt het zo fascinerend. Daarom is mijn onderzoek ook geen sportonderzoek maar onderzoek in de sport", zegt Van Eekeren. Dat meldt de Universiteit van Utrecht. 

"Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) kent al meer dan twintig jaar een traditie van onderwijs, onderzoek, advies en impact rond bestuurs- en organisatievraagstukken met sport als onderzoekscontext", zegt hoogleraar en collega-onderzoeker in de sport, Maarten van Bottenburg. "Al sinds het begin heeft Frank van Eekeren daaraan bijgedragen door onderwijs, onderzoek en consultancy te verbinden, en samenwerkingen aan te gaan met betrokken burgers, professionals en organisaties in het maatschappelijk veld. Bovendien staat hij erom bekend dat het aanbrengen van nuances en aanbieden van alternatieve perspectieven net zo essentieel en betekenisvol voor hem zijn als de wetenschappelijke analyse waarop zij gebaseerd zijn."

Wetenschappelijk onderzoek 

"Ik zie ik mijn benoeming echt als een uiting van het nieuwe Erkennen en Waarderen binnen de universiteit: het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap voegt wat dat betreft de daad bij het woord", voegt Van Eekeren daar zelf aan toe. "Uiteraard begint alles bij wetenschappelijk onderzoek en analyse, maar voor mij is de impact - onderzoek doen naar maatschappelijk relevante thema’s en zorgen dat de kennis en inzichten landen in de praktijk en in beleid - minstens zo belangrijk. Ik probeer de mensen aan het denken te zetten, misschien eens een ander straatje te laten inlopen, iets aan te reiken waardoor ze anders naar de dingen gaan kijken. Dat vind ik de kern van mijn werk."

Inzicht 

"Eigenlijk draait alles om ‘inzicht met impact’. Je moet eerst inzicht verwerven: hoe zitten de zaken in elkaar. Daarna kun je oplossingen bedenken. Maar het is pas interessant als het ook impact heeft. Het kan best de bestaande ideeën en meningen bevestigen, maar het kan ook zijn dat je inzicht net even anders is dan het mainstream-denken."

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: Universiteit Utrecht