RUG wil minder internationale studenten toelaten, maar weet niet hoe

Nog steeds komen er veel internationale studenten naar Groningen om er te studeren aan de Rijksuniversiteit. De collegezalen zitten hierdoor overvol, er zijn niet genoeg studieplekken en docenten kampen met toenemende werkdruk. Dit meldt RTV Noord. 

Het aantal studenten met een buitenlandse nationaliteit is tussen 2016 en afgelopen collegejaar toegenomen met 11,5 procent. Van de 35.000 studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen, had 25,8 procent vorig jaar een buitenlandse nationaliteit.

Toekomstverkenning

Een landelijk wetvoorstel had de toestroom van internationale studenten moeten beperken, maar die wet komt er voorlopig niet. Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs wil samen met alle betrokkenen eerst een toekomstverkenning doen. De RUG vraagt de overheid in de tussentijd om oplossingen om de toestroom te kunnen beperken, want op dit moment is er vrij weinig tegen te doen. Voldoet een student aan de selectiecriteria, dan moet die worden toegelaten.

Internationale universiteit

Enkel colleges in het Nederlands aanbieden is niet de oplossing. “De RUG wil graag een internationale universiteit zijn. We willen een deel van onze opleidingen daarom graag in het Engels aanbieden, ook voor onze Nederlandse studenten. Nederland is geen eiland, onze studenten blijven ook niet allemaal in Nederland wonen.”

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky