Uit onderzoek blijkt dat de gestrande bultrug een jong vermagerd vrouwtje was

Medewerkers van Defensie vonden op dinsdag 5 juli een overleden bultrug aan de kust van Vlieland. Aan de hand van verwondingen aan de staart konden onderzoekers vaststellen dat het om dezelfde bultrug gaat die sinds eind mei voor onze kust langs zwom. Marien bioloog Lonneke IJsseldijk en collega’s van de Universiteit Utrecht doen onderzoek naar de doodsoorzaak en de gezondheidstoestand. Dat meldt de Universiteit van Utrecht.

Op 23 mei werd voor de kust van Zeeland een bultrug waargenomen. Het dier liet zich daarna nog een paar keer zien, voor het laatst op 23 juni in Marsdiep (een zeegat tussen Den Helder en Texel). Bultruggen zijn zo'n 4 meter lang als ze worden geboren en als ze 8 meter lang zijn kunnen ze zonder moeder overleven. Uit de eerste onderzoeken is gebleken dat het om een jong vrouwtje van 6,5 meter ging en dus vermoedelijk net zelfstandig moet zijn geweest. Ze had een slechte gezondheid, was mager en had last van een ernstige huidontsteking. Op meerdere plekken werden op de huidlaag parasieten (Walvisluizen, Cyamidae) gevonden. Daarnaast zijn er uitdrogingsverschijnselen ontdekt die waarschijnlijk zijn ontstaan door een gebrek aan goed, vochtig voedsel. 

Geen verstikking of ziektes 

Op dit moment is er op basis van externe factoren een aantal doodsoorzaken uit te sluiten. Op de huid zijn geen beschadigingen aangetroffen die wijzen op verstikking in touwen of netten. In de grote inwendige organen zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor ziektes – microscopisch onderzoek moet verder uitwijzen of er daadwerkelijk geen ontstekingen aanwezig zijn. Ook zal nog aanvullend microbiologisch onderzoek worden uitgevoerd. Er is een stuk plastic aangetroffen in de darmen maar ook dit heeft geen invloed gehad op de doodsoorzaak. Wageningen Marine Research onderzoekt de rest van de darminhoud. Ten slotte ontdekten de onderzoekers enkele gebroken botten die voor of na het overlijden (tijdens de stranding) ontstaan kunnen zijn.

Onderzoek 

De komende weken doen de Universiteit Utrecht en Wageningen Marine Research verder onderzoek naar de doodsoorzaak, de gezondheidstoestand, het dieet en de herkomst van de bultrug. Het skelet wordt geconserveerd door Naturalis Biodiversity Center.  

Door: Nationale Onderwijsgids