Onderzoek UT: Nederland loopt achter in digitalisering zorg en innoveert slecht

Nederland moet kiezen voor een andere aanpak om de digitalisering in de Nederlandse zorg te bevorderen. Dat staat in een onderzoek dat de Universiteit Twente (Sustainable Healthcare Technology, TechMed Centrum, en faculteit BMS) uitvoerde in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (MEVA). Dat meldt ANP Expert Support.

De UT staat zeker niet alleen met haar conclusie dat digitalisering en zorginnovatie anders moet. De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) zegt in een advies dat het innovatiebeleid voor zorg en sociaal domein dringend aan herziening toe is. De RVS rept van het ontbreken van focus, gezamenlijkheid en doorzettingsvermogen bij het verspreiden van vernieuwing. Het blijft zo onduidelijk hoe alle investeringen in innovatie grote maatschappelijke problemen verminderen en wat burgers er aan hebben.

Werkende ingrediënten van innovatie 

We kennen de werkende ingrediënten van innovatie inmiddels: richt je op maatschappelijke opgaven en ervaren problemen, ontwerp samen met burgers en professionals, benut wat anderen al hebben ontwikkeld en ervaren en deel wat jij weet, borg interoperabiliteit zodat systemen op elkaar kunnen voortbouwen en werk samen en draag bij vanuit je eigen positie. En natuurlijk financier niet alleen pilots, financier verandering. 

Voorbeelden 

En dan is het mooi om deze week op het zorgcongres #inzo2022 ervaringsdeskundige Gerben in gesprek met minister Conny Helder te zien. Zijn wens om bij te dragen aan vernieuwingen. En hij is niet alleen. Enkele voorbeelden van gewoon aan de slag gaan:

• om ons samen te richten op echte en gedeelde opgaven is een actieplan digitale technologie in de ouderen- en thuiszorg opgesteld door o.a. zorgaanbieders, technologieleveranciers en zorgkantoren,

• om in de praktijk en persoonsgericht te innoveren: de innovatieroute geïnspireerd op 28 innovatieprojecten in de gehandicaptensector,

• om nieuwe technologie te implementeren en van anderen te leren: Anders Werken in de zorg

• om kennis over inzet van technologie te delen: de kennisbank digitale zorg

Door: Nationale Onderwijsgids