Pernille van der Plank benoemd tot hoogleraar Privaatrecht Open Universiteit

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft mr. dr. Pernille van der Plank benoemd tot hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Goederenrecht (0,8 fte) bij de faculteit Rechtswetenschappen. In deze functie zal zij bijdragen aan de ontwikkeling van hoogwaardig en vernieuwend onderwijs en onderzoek op het gebied van het privaatrecht (het goederenrecht in het bijzonder) en duurzaamheid. De benoeming gaat in per 1 juli 2022. Dat meldt de Open Universiteit. 

Het onderzoek van Van der Plank wordt gekenmerkt door het oplossen van praktische, actuele vraagstukken, vanuit een juridisch dogmatisch perspectief. Zij is gespecialiseerd in goederenrechtelijke vraagstukken bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving en adaptatie aan klimaatveranderingen, met als hoofdthema’s: circulair bouwen, de energietransitie en (bouwen op) water. Hierover heeft zij veelvuldig gepubliceerd in nationale en internationale tijdschriften en zij is een veel gevraagd spreker over deze onderwerpen.

NWO-subsidie 

In januari 2022 ontving zij, met een multidisciplinair consortium, een NWO-subsidie van 1,5 miljoen euro voor een onderzoek naar het opschalen van private en collectieve wateropslag.

Duurzaamheidsvraagstukken 

Van der Plank gaat zich inzetten voor de verdere ontwikkeling van onderzoek en onderwijs op het gebied van het privaatrecht, met bijzondere aandacht voor duurzaamheidsvraagstukken. Hierin slaat zij bruggen naar de praktijk en andere wetenschappelijke disciplines. In haar functie als hoogleraar stelt Van der Plank zich ten doel om de leerstoel Privaatrecht en de Open Universiteit verder op de kaart te zetten.

Haar visie sluit aan bij de innovatieve ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en onderzoek van de Open Universiteit, onder meer in het kader van duurzaamheid, maar ook in de op handen zijnde intensieve onderzoekssamenwerking met verschillende organisaties in het kader van de Limburg-agenda.

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: Open Universiteit