Open Universiteit, ThiemeMeulenhoff en VAVO gaan samenwerking aan

De Open Universiteit, uitgeverij ThiemeMeulenhoff en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de komende zes jaar. Doel van de samenwerking is de kwaliteit van het leerproces te verbeteren. Dat doen ze door kennisuitwisseling en onderzoek rond het ontwerp van lesmethodes en instructiestrategieën. Dat meldt de Open Universiteit. 

Voor de Open Universiteit en ThiemeMeulenhoff betekent dit een voortzetting en intensivering van een samenwerking die gestart is in 2019. Onderzoekers van de Open Universiteit adviseren ThiemeMeulenhoff rond productontwikkeling en werken mee aan de professionalisering van medewerkers. Daarnaast doet de Open Universiteit onderzoek naar effectieve instructiestrategieën in het reken- en wiskundeonderwijs. De resultaten worden toegepast in het instructieontwerp van methodes van ThiemeMeulenhoff. Roel Bakker, directeur ThiemeMeulenhof: "De kwaliteit van een leermiddel wordt te vaak gebaseerd op meningen, (belemmerende) overtuigingen en persoonlijke voorkeuren. Maar er zijn gewoonweg allerlei criteria en eisen af te leiden uit wetenschappelijke onderzoeken over effectief leren."

Instructiestrategieën 

De kwaliteit van het leerproces wordt ook beïnvloed door de instructiestrategieën die docenten inzetten. De vraag hoe je instructie op een effectieve en efficiënte manier kunt vormgeven is in het bijzonder van belang voor leerlingen in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). De samenwerking is erop gericht om docenten didactisch te ondersteunen bij het verwerven van kennis over en het inzetten van instructiestrategieën. Daarnaast worden voor leerlingen interventies ontwikkeld waarin ze leren hoe ze effectief kunnen studeren. Jan Drentje namens het vavo-netwerk: "Degelijk goed onderwijs wordt gevoed door het onderzoek van deze leerstoel."

Onderzoek 

De samenwerking krijgt mede vorm in de opdracht voor een bijzondere leerstoel rond Effectief leren. Voor de Open Universiteit, en meer in het bijzonder de vakgroep Online leren en instructie, biedt de samenwerking de mogelijkheid om tegelijkertijd twee centrale invloeden op de kwaliteit van het leerproces te onderzoeken (de methode en de docent) in authentieke leersituaties. Decaan Desiree Joosten-ten Brinke: 'We vinden het belangrijk dat ons onderzoek impact heeft op het onderwijs en elke leerling. Deze samenwerking maakt een goede interactie mogelijk tussen docent, leerlingen en de onderwijsmiddelen.

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: Open Universiteit