Oratie Jeroen van der Waal over rol statusverschillen in opleidingsbreuklijn

Lageropgeleide burgers hebben minder vertrouwen in de politiek, rechtspraak en wetenschap dan hogeropgeleide burgers. Bovendien worden zij in dat soort instituties minder goed vertegenwoordigd en kunnen zij daarin minder goed hun weg vinden. Ook vertonen zij vaker ongezond gedrag, zijn zij vaker ziek en gaan zij eerder dood. Waarom is dat zo? Prof.dr. Jeroen van der Waal gaat tijdens zijn oratie Over leven met een lage status, op 20 mei bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, nader in op deze vraag. Dat meldt de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

In zijn oratie verkent socioloog Jeroen van der Waal welke rol statusverschillen spelen in de veelomvattende opleidingsbreuklijn die Nederland en veel andere westerse landen kenmerkt. Hoe vormt de ervaring dat op hun levensstijl wordt neergekeken het denken, voelen, en handelen van lageropgeleide burgers? En hoe helpt dat bij het begrijpen van de grote verschillen tussen burgers met verschillende opleidingsniveaus waar het gaat om gezondheid, gezond gedrag en politieke voorkeuren? 

Statusverschillen voor de opleidingsbreuklijn 

In zijn oratie schetst Jeroen van der Waal een interdisciplinair onderzoeksprogramma waarin de rol van statusverschillen voor de opleidingsbreuklijn systematisch wordt onderzocht. Daarbij combineert hij inzichten uit de maatschappelijke gezondheidszorg, politicologie, psychologie en sociologie, en verrijkt hij sociologisch survey- en experimenteel onderzoek met fysiologisch onderzoek naar stress en emoties, en met sociaal-psychologisch onderzoek naar impliciete associaties met levensstijlkenmerken. Dit levert cruciale inzichten op voor verschillende langlopende wetenschappelijke debatten, die ook kunnen worden gebruikt om communicatie tussen institutionele professionals enerzijds en lageropgeleide burgers, patiënten en leerlingen anderzijds te verbeteren.

Door: Nationale Onderwijsgids
Beeld: Erasmus Universiteit Rotterdam / Bob Bronshoff