Tijdens V-100 beoordelen jonge wetenschappers financieel beleid kabinet

De commissie voor de Rijksuitgaven van de Tweede Kamer organiseert op 23 mei de V-100. De V staat voor verantwoording en het getal 100 staat voor de honderd burgers die door de Tweede Kamer worden uitgenodigd om de jaarverslagen van de ministeries kritisch te bekijken. Deze editie is het aan jonge wetenschappers om het financiële beleid van het kabinet in 2021 te beoordelen. Dat meldt de Tweede Kamer

De V-100 vindt plaats op de maandag na Verantwoordingsdag. Het evenement is bedoeld om de burger rechtstreeks te betrekken bij de controlerende taak van Kamer. De deelnemers aan de V-100 bedenken vragen over de jaarverslagen van de ministeries, aan de hand van vooraf geselecteerde thema's. Deze vragen kunnen door Kamerleden worden voorgelegd aan bewindspersonen, voorafgaand aan wetgevingsoverleggen over de jaarverslagen of tijdens het plenaire Verantwoordingsdebat op 9 juni.

Verantwoordingsdag 

Ieder jaar legt het kabinet verantwoording af over het gevoerde beleid van het vorige jaar in de vorm van het Rijksjaarverslag, dat onder meer bestaat uit de jaarverslagen van de ministeries. Dit wordt door de minister van Financiën aangeboden aan de Tweede Kamer op de derde woensdag van mei: Verantwoordingsdag. Deze dag, dit jaar op 18 mei, maakt deel uit van de begrotingscyclus.

Wetenschappelijke bril 

De V-100 maakt dit jaar onderdeel uit van het tweedaagse kennisevenement Beweren en Bewijzen – Ontmoeting tussen wetenschap en politiek, dat plaatsvindt op 23 en 24 mei. Tijdens dit evenement staat de wetenschappelijke onderbouwing van beleid en de wisselwerking tussen wetenschap en politiek centraal. Daarom heeft de Kamer ervoor gekozen om voor deze editie van de V-100 jonge wetenschappers uit te nodigen die met een wetenschappelijke bril kijken naar de jaarverslagen.

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: Tweede Kamer