Afschaffing expatregeling maakt dit land niet aantrekkelijk voor wetenschappers

Het kabinet brengt jonge buitenlandse onderzoekers in "grote problemen" en maakt Nederland minder aantrekkelijk voor wetenschappelijk talent als het de plannen doorzet om de zogeheten expatregeling te versoberen of af te schaffen. Daarvoor waarschuwen universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen en academische ziekenhuizen. Ze pleiten in een brief aan staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) en minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) voor behoud van de regeling.

Vooral hoogopgeleide werknemers die tijdelijk in ons land werken, kunnen nu nog profiteren van een belastingkorting. Zij hoeven als ze aan de criteria voldoen vijf jaar lang over maximaal 30 procent van hun salaris geen belasting te betalen. "Zo compenseert de overheid hen voor de extra kosten die zij maken om in Nederland te kunnen werken, bijvoorbeeld extra reiskosten en extra kosten voor huisvesting en levensonderhoud", legt de Rijksoverheid de gedachte achter de regeling uit.

Tekorten op de begroting 

Het kabinet en de coalitie zijn naarstig op zoek naar miljarden om oplopende tekorten op de begroting op te lossen. Versobering van de expatregeling zou jaarlijks honderden miljoenen euro's kunnen opleveren en zou daarom op tafel liggen. Vakbond FNV pleitte ook al eens voor afschaffing, omdat de regeling in de praktijk vooral ten goede zou komen aan bedrijven en mensen met hoge inkomens.

Jonge onderzoekers 

De schrijvers van de brief noemen het "van immens belang voor de hele Nederlandse maatschappij en onze kenniseconomie" om een aantrekkelijk land te blijven voor wetenschappelijk talent. Als de regeling wordt geschrapt zal dat "deze positie ernstige schade toebrengen en met name jonge, beginnende onderzoekers raken", stellen de organisaties. De brief is ondertekend door bestuurders van Universiteiten van Nederland (UNL), de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Vereniging Hogescholen (VH), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Werkgeversvereniging Onderzoeksinstellingen (WVOI).

Schaars talent 

Het bedrijfsleven hield onlangs een vergelijkbaar pleidooi. Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt de regeling belangrijk om "schaars talent" aan te trekken.

Door: ANP