Rahul Vas-Bhat benoemd tot Lid Raad van Toezicht Erasmus Universiteit

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft Dr. Rahul Vas-Bhat benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Vas-Bhat, die werkzaam is bij Unilever als deputy group controller, is benoemd met ingang van 1 maart 2022 tot en met 28 februari 2026. Dat meldt de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

“Met Rahul Vas-Bhat hebben we een uitstekende toezichthouder gevonden die zijn expertise zal inzetten als de voorzitter van de auditcommissie. We zien de samenwerking met Rahul vol vertrouwen tegemoet”, aldus Jaap Winter, voorzitter van de Raad van Toezicht EUR.

“Erasmus Universiteit Rotterdam is een wereldwijd gerenommeerde universiteit. De manier waarop de EUR studenten motiveert om bij te dragen aan positieve maatschappelijke impact spreekt mij zeer aan en ik ben dan ook vereerd met de aanstelling als toezichthouder voor de komende periode. Ik kijk er naar uit om mijn ervaring in Corporate Finance en IT in te zetten, om in samenwerking met de overige leden van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur te adviseren”, aldus Rahul Vas-Bhat.

Bestuurs- en beheersreglement 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en staat dit College met raad terzijde. De Raad is onder andere belast met het goedkeuren van het bestuurs- en beheersreglement, de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en het instellingsplan.

Minister van OCW 

De leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van vier jaar door de Minister van OCW benoemd, de Raad legt aan de Minister van OCW verantwoording af. Eén van de leden van de Raad geniet in het bijzonder het vertrouwen van de Universiteitsraad.

De Raad van Toezicht bestaat verder uit Prof.dr. Jaap Winter (Voorzitter), Prof.dr.ir. Hans van Duijn, Drs. Laura van Geest en Prof.dr. Ellen Giebels.

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: Erasmus Universiteit