Gemeente Leiden zet zich in voor het welzijn van studenten

Dinsdagavond 5 april ondertekenden vijf partijen de Verklaring Studentenwelzijn tijdens het Leidsch Besturendiner in de Stadsgehoorzaal. Gemeente Leiden, Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden, de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) en het Studieverenigingen Overleg Platform (SToP) zetten zich samen in voor het verbeteren van het welzijn van studenten in Leiden. Dat meldt de gemeente Leiden. 

Leiden is een echte studentenstad. De studenten die in Leiden wonen en studeren vormen een substantiële groep in de stad, in een periode van hun leven die vormend is voor de rest van dat leven. Zowel op het gebied van onderwijs, arbeidsmarktkansen, persoonlijke ontwikkeling als het opbouwen van netwerken en nieuwe vriendenkringen. Sinds 2017 werken onder andere de Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden en gemeente Leiden samen in het samenwerkingsverband Leiden Kennisstad. Ook de verbinding tussen student en stad krijgt veel aandacht. Een mooi voorbeeld daarvan is het Strategisch Partnerschap Student&Stad tussen de PKvV, zeven grote studentenverenigingen, de gemeente en Leiden&Partners dat in 2022 voor de zevende keer is aangegaan. Nu vinden de vijf partijen dat het welzijn van deze groep aandacht vraagt. Zeker nu welzijn, in de breedste zin van het woord, onder druk staat en verder is verslechterd mede door ervaren prestatiedruk in het onderwijs, de veranderende maatschappij, sociale media en de impact van corona.

Studentenwelzijn 

In Leiden willen de vijf partijen zich gezamenlijk inspannen om die negatieve trend te doorbreken en het welzijn van studenten over de hele linie te bevorderen. Daarbij is zowel aandacht voor het oplossen van problemen en knelpunten, als voor de preventie. Alle vijf de partijen houden zich al bezig met studentenwelzijn, vanuit hun eigen organisatie. Door nu ook samen op te trekken, kunnen ervaringen worden uitgewisseld en best practices gedeeld worden. In de komende maanden, tot de zomer, wordt er samen gewerkt aan een eerste versie van het actieplan. Andere partijen zijn van harte welkom om aan te sluiten op via de website

Vier thema's 

Binnen het thema studentenwelzijn hebben de partijen de volgende vier thema’s onderscheiden:

* Sociale veiligheid: het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag en aandacht voor pesten, consent, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, groepsdruk, diversiteit en inclusie.

* Gezonde leefstijl: genoeg bewegen, gezond eten, voldoende slapen en persoonlijke hygiëne dragen sterk bij aan het (mentale) welzijn. Overmatig alcoholgebruik en middelengebruik kunnen daar juist afbreuk aan doen.

* Aanpakken van stressoren: ervaren prestatiedruk in het onderwijs, verbeteren van het hulpaanbod rond schulden en psychische klachten en huisvesting beter laten aansluiten op de wensen van studenten.

* Bewustzijn: een voorwaarde om bovenstaande problemen aan te pakken is het zien van problemen en obstakels en daarover in gesprek gaan en blijven met studenten. Vervolgens waar nodig doorverwijzen naar zorgprofessionals.

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: Gemeente Leiden