Normal_peter_van_der_velden

Tilburg University benoemt Prof. dr. Peter G. van der Velden tot bijzonder hoogleraar Victims and Mental Health. Vanuit deze leerstoel wordt met innovatief onderzoek gewerkt aan het vergroten van kennis en het verbeteren van hulpverlening aan slachtoffers van geweld, ongevallen, misdrijven of rampen. De leerstoel is gevestigd door het Fonds Slachtofferhulp en verbonden aan de Academische werkplaats Geestdrift bij onderzoeksinstituut Tranzo van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Dat meldt Tilburg University.

Ruim één op de tien volwassenen wordt jaarlijks slachtoffer van geweld, ongeval of diefstal. Een deel van de slachtoffers kampt op korte of langere termijn met ernstige psychische, lichamelijke, werk, administratieve, juridische en financiële problemen.

Betere zorg voor slachtoffers 

Peter van der Velden: "Voor de hulpverlening - van slachtofferhulp tot huisartsen, ggz en advocaten - is inzicht in de achtergronden en verklarende factoren van deze problemen van groot belang voor interventies en verwijzingen naar andere hulpverleners. Er is een groot gebrek aan studies met betrouwbare informatie over factoren die vóór de slachtofferervaring aanwezig waren, zoals de mentale gezondheid en steun vóór men slachtoffer werd. Ik hoop bij te dragen aan betere zorg voor slachtoffers door het vergroten van wetenschappelijke kennis en inzichten in hun psychische, lichamelijke, werk-, financiële, administratieve, juridische en sociale problemen - waaronder gebrek aan steun en erkenning."

Door: Nationale Onderwijsgids