Erasmus Medisch Centrum krijgt in 2050 een campus

Het Erasmus Medisch Centrum krijgt in 2050 een campus waar vernieuwende bedrijven samenwerken op het gebied van gezondheid en technologie. De campus wordt een levendige plek waar gezondheidszorg, technologie en ondernemerschap samenkomen. Dit meldt de gemeente Rotterdam.

In het 'Masterplan 2050' voor de Erasmus MC Campus is vastgelegd dat zorgorganisaties, vernieuwende bedrijven op het gebied van gezondheid en technologie, onderwijs- en onderzoeksinstellingen hier in de toekomst samenwerken om de nieuwste technologische ontwikkelingen in de praktijk te brengen.

Compleet nieuw stuk stad

De campus vormt een hechte gemeenschap waarin wetenschappers, studenten en opleiders talent, kennis en expertise delen. "Het gaat hier om meer dan alleen een uitbreiding van een ziekenhuis. Er komt een compleet stuk stad bij met stedelijke voorzieningen dat bijdraagt aan nieuwe werkgelegenheid, met groen en goede bereikbaarheid. Belangrijk hierbij is een goede verbinding van de omgeving met de campus", vertelt Bas Kurvers, wethouder. Er is bewust voor gekozen om de campus in het hart van de stad te plaatsen en niet ergens in een wijk buiten het centrum.

'Om verdere vooruitgang in de zorg te krijgen, is het noodzakelijk dat diverse zorgpartijen, onderzoekers vanuit verschillende expertisegebieden en ondernemers intensief samenwerken. De campus wordt een plek waar dat mogelijk is en draagt zo bij aan een verdere verbetering in de zorg voor individuele patiënten en aan de gezondheid van onze bevolking', volgens Stefan Sleijfer, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC.

Voetgangersroute 

De locatie krijgt uitnodigende ingangen aan alle kanten, levendige groene pleinen en wandelroutes. In de toekomst wordt de passage door het ziekenhuis verbonden met een voetgangersroute naar het Coolhavenpark bij de stadswijk Little C en wandelen voetgangers straks rechtstreeks van Little C naar het Museumpark. Er is ruimte voor een uitbreiding van ongeveer 361.000 m2 in de nieuwe campus.

De ontwikkeling van de campus is gestart. Tot nu toe zijn het vooral nog 'papieren' voorbereidingen die nodig zijn om straks te kunnen bouwen. Zo ligt het Mastplan (het plan op hoofdlijnen) klaar. De ontwikkeling van de campus komt vanaf 2024 in een stroomversnelling. Dan starten een aantal nieuwbouwprojecten en opent een verzamelgebouw voor onder andere beginnende bedrijven.

Eerst start de verbouw van gebouwen aan de zijde van de ’s-Gravendijkwal en de Westzeedijk. De verouderde gebouwen aan de ’s-Gravendijkwal, waaronder het oude Dijkzigt ziekenhuis en de voormalige zusterflat, maken plaats voor locaties voor externe zorg, onderzoek en onderwijspartijen. In 2027 zijn de eerste nieuwe gebouwen klaar.

Goede bereikbaarheid 

De Erasmus MC Campus moet goed bereikbaarheid zijn voor fietsers, voetgangers, maar ook voor de auto en daarvoor zijn aanpassingen in het wegen- en verkeersnet nodig. Er komt een nieuwe parkeergarage aan de westzijde van het Erasmus MC met een afslag naar de ’s-Gravendijkwal. De nieuwe Daniel den Hoedbrug gaat de schakel vormen tussen Little C met het Daniel Den Hoed Familiehuis en het toekomstige plein bij het Erasmus MC.

Een wens is verder een hoogwaardige openbaar-vervoerverbinding (HOV) tussen station Rotterdam Centraal en het Zuidplein, met een halte aan de ’s-Gravendijkwal dichtbij het Erasmus MC.

Verschillende fases 

De ontwikkeling van de campus gebeurt in fases. Eerst is de zone langs de ’s -Gravendijkwal aan de beurt. Daarna volgen de zijde langs de Westzeedijk en als laatste, rond 2040, de zone aan het Museumpark. De nieuwbouw krijgt een groene omgeving.

Duurzaamheid 

Duurzaamheid krijgt een belangrijke plek in de ontwikkeling. Denk aan groene daken en dakterrassen, waterbergingen voor de opvang van regenwater en energieneutrale gebouwen. Met deze voorzieningen draagt de campus bij aan een gezonde en groene leefomgeving.

De Erasmus MC Campus wordt inhoudelijk verder ontwikkeld door de ‘Rotterdam Square’, een stichting die op de campus een innovatief ecosysteem gaat bouwen. De stichting gaat de Erasmus MC Campus nationaal en internationaal onder de aandacht brengen, events organiseren en acquisitie voor potentiële toetreders doen.

Masterplan 

Het masterplan is een toekomstvisie op hoofdlijnen voor de ontwikkeling van de Erasmus MC Campus. In het masterplan staan de ambitie, de mogelijkheden en de randvoorwaarden die de gemeente en het Erasmus MC zien voor een duurzame ontwikkeling. De komende tijd werken het Erasmus MC en de gemeente de plannen verder uit.

Door: Nationale Onderwijsgids