Radboud Universiteit speelt met Radboud Academy op ontwikkelingen arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is momenteel sterk aan verandering onderhevig. Banen verdwijnen, nieuwe banen ontstaan en de invulling van bestaande banen verandert fundamenteel. Daarnaast zorgt de krapte op de markt ervoor dat het voor werkgevers een steeds grotere uitdaging is om aan goed personeel te komen. Om medewerkers toch snel startklaar te krijgen, wordt het opleiden van nieuwe medewerkers steeds belangrijker. Radboud Academy speelt in op deze ontwikkeling door (maatwerk) cursussen en trainingen aan te bieden voor professionals, waarbij de laatste inzichten uit de wetenschap verbonden worden met uitdagingen uit de praktijk. Dit meldt de Radboud Universiteit.

“Technologische en maatschappelijke transities hebben een brede maatschappelijke impact en bieden kansen voor economische groei”, vertelt Liesbet Korebrits, programmadirecteur bij Radboud Academy. “Die transities vragen om andere vaardigheden en de meest actuele kennis van werkenden. Het is daarom belangrijker dan ooit dat medewerkers zich blijven ontwikkelen en dat organisaties deze ontwikkeling mogelijk maken.” Radboud Academy werd in 2020 in het leven geroepen om Leven Lang Ontwikkelen tot een van de kerntaken van de Radboud Universiteit te maken. Samen met wetenschappers uit de zeven faculteiten van de Radboud Universiteit ontwikkelt en ontsluit Radboud Academy science-based vervolgonderwijs voor professionals en breed geïnteresseerden die zich willen blijven ontwikkelen.

Onderwijs in kleine groepen 

Door trainingen, cursussen en masterclasses voor hoogopgeleiden aan te bieden, stelt Radboud Academy professionals in staat om niet alleen hun kennis en inzicht te vergroten, maar ook het vermogen te versterken om als professional beter te handelen. “We kiezen hierbij bewust voor onderwijs in kleine groepen, zodat er ruimte is voor interactie, reflectie en uitwisseling met andere deelnemers. Zo helpen we medewerkers, organisaties en de samenleving verder ontwikkelen”, licht Korebrits toe.

Verschillende cursussen

In het voorjaar van 2022 starten er weer nieuwe cursussen van Radboud Academy, die aansluiten op de praktijk. Enkele voorbeelden van cursussen die aangeboden worden, zijn Betaalbare Zorg voor zorgprofessionals en beleidsadviseurs, Duurzaam Digitaal Erfgoed gericht op de professionals die opereren op het snijvlak van digitalisering, erfgoed en cultuur, Duurzame Loopbanen gericht op HR en leidinggevenden, het Young Professional Programme dat speciaal is opgezet voor starters op de arbeidsmarkt en Young Leadership for Sustainability dat gericht is op ambitieuze, jonge leiders die bezig zijn met duurzaamheid. Daarnaast biedt Radboud Academy cursussen aan voor een breed geinteresseerd publiek, met uiteenlopende onderwerpen als Fake News en Voorbij de Angst voor de Dood. 

Door: Nationale Onderwijsgids