Promovenda Marjolein Stefens start onderzoek naar coaching

De populariteit van coaching neemt toe en daarmee ook de vraag naar gedegen wetenschappelijk onderzoek. Voor zowel coaches als coachees is het van belang om meer inzicht te krijgen in de factoren die bijdragen aan een succesvol coachtraject. Om daar onderzoek naar te kunnen doen heeft NOBCO in samenwerking met de vakgroep Levenslooppsychologie van de Open Universiteit een promovendusproject in het leven geroepen. Promovendus Marjolein Stefens is gevraagd het onderzoek uit te voeren. Dit meldt NOBCO.

NOBCO stimuleert reeds op verschillende manieren de uitvoering en toepassing van onderzoek naar coaching. Denk aan workshops, de NOBCO Coaching Monitor, de organisatie van het jaarlijkse NOBCO Symposium Coaching & Onderzoek en de uitreiking van de NOBCO Thesisprijs Coaching. Met dit promotieonderzoek wil NOBCO nog nadrukkelijker bijdragen aan Evidence-based practice in coaching en investeert NOBCO in een langer durend onderzoekstraject waarin wetenschappelijke en praktische relevantie samenkomen. Het doel is een betekenisvolle verdieping en verbetering van het coachvak.

Zelfdeterminatietheorie

In recente jaren zijn er verschillende (meta-analytische) studies verschenen die suggereren dat coaching positieve effecten kan sorteren in verschillende uitkomstdomeinen. Toch is nog grotendeels onduidelijk via welke mechanismen deze effecten worden bewerkstelligd. Er zijn aanwijzingen dat motivationele en relationele processen hier een belangrijke rol in vervullen. Verder onderzoek naar deze mechanismen kan de sleutel vormen voor praktische toepassingen in de coachpraktijk. Het promotieonderzoek benadert deze materie onder andere vanuit het perspectief van de zelfdeterminatietheorie. Deze theorie stelt dat bevrediging van de universele behoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid ten grondslag ligt aan optimale ontwikkeling. Met de inzichten uit dit onderzoek kunnen coaches hun coachtrajecten verbeteren, wat uiteindelijk zal leiden tot meer effectieve uitkomsten, bijvoorbeeld op het gebied van welbevinden, functioneren en (werk)prestaties.

Marjolein Stefens

Na een zorgvuldige selectie door NOBCO en de Open Universiteit is de keuze op Marjolein Stefens gevallen. Zij gaat als promovendus het onderzoek doen . In haar promotietraject wordt Stefens begeleid door zowel de Open Universiteit als NOBCO. Stefens rondde haar onderzoeksstage af op de Coaching Monitor bij NOBCO. Tijdens haar onderzoeksstage bij NOBCO en in haar scriptieonderzoek is zij de literatuur ingedoken aangaande de werkingsmechanismen achter succesvolle coaching. Marjolein Stefens: “Wat hierbij interessant is, is dat coaching aantoonbare positieve resultaten weet te realiseren, ook nog eens binnen een relatief korte tijdspanne. Maar hoe dit proces van effectieve coaching op motivationeel en relationeel vlak nu precies in zijn werk gaat is nog niet helemaal duidelijk, en het leuke is dat ik dat in dit promotietraject kan gaan onderzoeken!”

Tijdens het NOBCO Symposium Coaching & Onderzoek op 25 november vertelt zij tijdens een presentatie meer over haar onderzoek.

Door: Nationale Onderwijsgids
Beeld: NOBCO