Open Universiteit benoemd Frank van der Duijn Schouten als interim-voorzitter

De Raad van toezicht van de Open Universiteit heeft Frank van der Duijn Schouten benoemd als interim-voorzitter van het College van bestuur (CvB). Hij neemt op 1 november 2021 het stokje over van Karl Dittrich. Frank van der Duijn Schouten vormt samen met rector magnificus Theo Bastiaens het CvB, dat zich de komende periode zal richten op de verdere ontwikkeling van de Open Universiteit. Dit meldt de Open Universiteit. 

De Raad van toezicht is verheugd met de aanstelling en is ervan overtuigd dat Frank van der Duijn Schouten een waardevolle toevoeging is voor de Open Universiteit. RvT-voorzitter René Smit: "Schaarste op de arbeidsmarkt en COVID-19 hebben een nieuw perspectief gegeven aan afstandsonderwijs en daarmee voor de Open Universiteit. Nieuwe verbondenheid van de Open Universiteit met de andere universiteiten, het bedrijfsleven en het Rijk zijn van belang. De Raad van toezicht is blij dat de ervaren universiteitsbestuurder Frank van der Duijn Schouten de taken van de eveneens ervaren Karl Dittrich overneemt om met de organisatie invulling te geven aan dat nieuwe perspectief."

Afstandsonderwijs

Frank van der Duijn Schouten: "De Open Universiteit heeft sinds de oprichting in 1984 met haar afstandsonderwijs een unieke positie ingenomen binnen het Nederlands academisch bestel. Dat anno 2021 de aandacht in het hoger onderwijs voor flexibilisering en het creëren van voorzieningen voor leven lang ontwikkelen sterk is toegenomen maakt de rol van de Open Universiteit alleen maar relevanter en interessanter. Ik vind het een eer en een uitdaging in het licht van deze ontwikkelingen een bijdrage te mogen leveren aan de strategische positiebepaling van de Open Universiteit."

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: Open Universiteit