ESHPM stelt dr. Pieter van Baal aan tot hoogleraar Public Health Economics

Dr. Pieter van Baal is benoemd tot hoogleraar Public Health Economics aan Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). Met de instelling van deze nieuwe leerstoel geeft ESHPM een belangrijke impuls aan het onderzoek in de gezondheidseconomie met in het bijzonder een focus op het publieke domein. De leerstoel wordt gevestigd bij de sectie Health Economics van ESHPM. Dit meldt de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Dr. Pieter van Baal heeft economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is gepromoveerd aan dezelfde universiteit bij de Erasmus School of Law. Hij is op dit moment directeur Onderzoek bij ESHPM. Hiervoor was hij onder andere werkzaam bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Onderzoek

Zijn onderzoek richt zich op de methodologie van economische evaluaties in de gezondheidszorg en het ontwikkelen van simulatiemodellen die de relatie tussen risicofactoren, ziekte, volksgezondheid en het gebruik van zorg beschrijven. Zijn onderzoek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de Nederlandse richtlijnen voor economische evaluaties in de gezondheidszorg.

Ambitie

Het is de ambitie van Pieter om hoogwaardig, innovatief en multidisciplinair onderzoek te doen op het gebied van Public Health Economics en de samenwerking met Erasmus MC op dit gebied te intensiveren.

Door: Nationale Onderwijsgids