Hoogleraar van Sliedregt gaat zich bezig houden met georganiseerde criminaliteit

Tilburg University heeft Elies van Sliedregt met ingang van 1 november 2021 benoemd tot hoogleraar straf(proces)recht. Van Sliedregt, die nu hoogleraar is aan de University of Leeds, gaat zich binnen deze leerstoel bezighouden met georganiseerde criminaliteit en corruptie en de berechting van internationale misdrijven. Ondermijnende misdaad is een van de kernthema’s van Tilburg Law School. Ook gaat ze Nederlands straf(proces)recht doceren, onder meer in de studierichting Global Law. Dit meldt Tilburg University.

Grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit en corruptie worden in het vakjargon transnationale misdrijven genoemd. Daarnaast zijn er de ‘internationale’ misdrijven: misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven en genocide. De berechting van al deze vormen van misdrijven is wat Van Sliedregt boeit en bezighoudt. 

Lokale en internationale criminaliteit

Binnen het multidisciplinaire onderzoeksprogramma Law & Security van Tilburg Law School, waarin ondermijnende criminaliteit een hoofdrol speelt, zal Van Sliedregt zich richten op de relatie tussen lokale en internationale criminaliteit en de vraag in hoeverre lokale criminaliteit internationaal en Europees bestreden kan worden. Dat onderzoek zal verbonden worden met onderzoek op het vlak van Global Law & Governance, een van de andere multidisciplinaire kernthema’s van Tilburg Law School.

Door: Nationale Onderwijsgids