Hoogleraar stelt EU vragen bij verplichte deelname Nederlands pensioenfonds

Hoogleraar Europees pensioenrecht Hans van Meerten heeft een klacht ingediend tegen Nederland bij de Europese Commissie. Hij wil weten of verplichte deelname aan een Nederlands pensioenfonds nog wel houdbaar is. Dat bevestigt Van Meerten na eerdere berichtgeving van Follow the Money. Een verplicht bedrijfstakpensioenfonds mag alleen een Nederlandse stichting zijn en bedrijven moeten onder strikte voorwaarden aansluiten.

Op dit moment is deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds in veel gevallen verplicht. Werkgevers kunnen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen een bedrijfstakpensioenfonds verplicht te stellen voor een hele sector. Daarvan zijn ambtenarenpensioenfonds ABP en zorgfonds PFZW bekende voorbeelden.

Pensioengeld

Volgens Van Meerten, verbonden aan de Universiteit Utrecht, is het kabinet voornemens om die verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds ook bij het nieuwe pensioenstelsel in stand te houden. Een werknemer die pensioen opbouwt kan dan nog steeds niet zelf bepalen in welke bedrijven of sectoren zijn of haar pensioengeld wordt belegd.

Discriminatie naar nationaliteit

Buitenlandse uitvoerders mogen niet concurreren met Nederlandse bedrijfstakpensioenfondsen. Daar heeft de Europese Commissie eind vorige eeuw van gezegd dat deze discriminatie naar nationaliteit is toegestaan omdat er sprake is van een groot nationaal sociaal belang. Van Meerten wil dat Brussel hier een nieuwe uitspraak over doet, nu er wordt gewerkt aan de invoering van een nieuw pensioenstelsel.

Overstappen naar nieuwe stelsel

Het kabinet wil dat een wet die het nieuwe pensioenstelsel regelt per 1 januari 2023 ingaat. Hervormingen moeten de fondsen dan minder direct afhankelijk maken van rentebewegingen. Werkgevers, werknemers en pensioenfondsen krijgen na inwerkingtreding van de wet vier jaar de tijd om over te stappen op het nieuwe stelsel. Deze deadline is dus 1 januari 2027.

Door: ANP