Bemiddelaar moet cao-impasse universitaire ziekenhuizen oplossen

Een bemiddelaar moet zorgen dat er weer beweging komt in de gesprekken over een nieuwe cao voor het personeel van academische ziekenhuizen. De vakbonden hebben aangestuurd op de aanstelling van zo'n neutrale gespreksleider, meldt werkgeversorganisatie Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

Zowel de bonden als de werkgevers hopen dat met hulp van de bemiddelaar alsnog snel een cao kan worden afgesproken. De streefdatum daarvoor is midden juni.

Volgens NFU zitten de bonden en de ziekenhuizen op veel gebieden op dezelfde lijn. Maar er zijn ook verschillen van inzicht zoals op het gebied van loon. De vakbonden willen daar een algehele loonsverhoging en daar heeft de NFU begrip voor. "Maar wij als werkgevers hebben de verantwoordelijkheid voor een gezonde en solide bedrijfsvoering", stelt bestuurder Karen Kruijthof van Amsterdam UMC die namens NFU onderhandelt over de nieuwe cao. "De uitzonderlijke situatie met de coronacrisis brengt helaas ook financiële gevolgen met zich mee."

Door: ANP