Drie nieuwe Faces of Science geven inkijkje in hun leven als wetenschapper

Drie nieuwe onderzoekers zijn afgelopen maandag gestart met hun blog voor Faces of Science. Dit zijn Mikael Kaandorp, Lieke Lokin en Max Vetzo. Deze nieuwe Faces geven hiermee een inkijkje in hun leven als wetenschapper. Dit meldt de KNAW.

Mikael Kaandorp (27), oceanografie, Universiteit Utrecht

Veel van ons plastic afval komt in de oceanen terecht. Vaak wordt er gesproken over een ‘plasticsoep’ in de media. Mikael zoekt uit wat de oorsprong van dit plastic is, hoe het materiaal zich gedraagt en waar het uiteindelijk terechtkomt. Met computermodellen en machine-learning brengt hij het transport van plastic deeltjes in de oceanen in kaart.
 

Lieke Lokin (27), civiele techniek, Universiteit Twente

Bij eb ontstaan er ribbeltjes op het strand. In rivieren heb je deze ribbels ook, alleen zijn ze veel groter. Deze rivierduinen verschuiven over de bodem van de rivier en vormen bij extreem laag water drempels voor de scheepvaart. Lieke wil beter in kaart brengen hoe de rivierduinen over de rivierbodem bewegen om te kunnen voorspellen waar en wanneer ze hinderlijke drempels gaan vormen.
 

Max Vetzo (26), rechten, Universiteit Utrecht

‘Rechter zet streep door avondklok’ en ‘Kabinet moet van rechter meer doen tegen klimaatverandering’. Deze krantenkoppen staan symbool voor een belangrijke ontwikkeling: de rechter oordeelt steeds vaker over politieke kwesties. Max onderzoekt hoe de rechter in deze lastige zaken tot een oordeel komt én ontwikkelt handvatten die daarbij kunnen helpen. 
 

Over de Faces of Science

Facesofscience.nl geeft bezoekers aan de hand van blogs, filmpjes en artikelen een kijkje in het leven van een onderzoeker. Het doel is promovendi uit verschillende vakgebieden in de schijnwerpers te zetten en om aan jongeren die staan voor een studiekeuze te laten zien hoe het is om wetenschapper te zijn. Sinds 2013 hebben negentig promovendi als Faces of Science geblogd over hun leven als wetenschapper.
 
Promovendi kunnen worden voorgedragen voor Faces of Science door NEMO Kennislink, leden van de KNAW en leden en alumni van De Jonge Akademie. Faces of Science is een project van de KNAW, De Jonge Akademie en NEMO Kennislink. Het project wordt gefinancierd door Stichting Lira.
 

Door: Nationale Onderwijsgids