Actiegroep Universiteit Utrecht wil verbod op relatie tussen student en docent

De Actiegroep Wangedrag, bestaande uit studenten van de Universiteit Utrecht, is blij dat het College van Bestuur met een Plan van Aanpak is gekomen om seksuele intimidatie op de universiteit aan te pakken. Op maandag kreeg het college een petitie aangeboden met 1.300 ondertekeningen van studenten en medewerkers waarin wordt opgeroepen tot het nemen van maatregelen op de korte termijn. Dit meldt Algemeen Dagblad.

“We hebben hier maanden voor gevochten en we hebben nu het gevoel dat we daadwerkelijk een doorbraak hebben geforceerd”, aldus Wieke Holwerda van de Actiegroep Wangedrag. “Er is nog steeds veel te winnen, maar we zijn blij met het begin dat het college van bestuur wil maken. Het besef is doorgedrongen dat de omgeving waarin wij onszelf moeten ontwikkelen, écht een stuk veiliger moet worden.”

Tipje van de ijsberg

In 2019 kwam uit een evaluatie naar voren dat zeventien studenten of personeelsleden een melding hadden gedaan van seksuele intimidatie op de universiteit, terwijl dat aantal een jaar daarvoor nog op acht lag. Een flinke stijging dus, en volgens de Actiegroep Wangedrag is dit nog slechts het tipje van de ijsberg: veel mensen durven of willen geen melding doen van seksuele intimidatie. “Waar het om gaat is dat de universiteit een zeer hiërarchisch georganiseerd instituut is”, legt Holwerda uit. “Om verder te komen of om je leerdoelen te halen, ben je vaak afhankelijk van anderen. Als er sprake is van die afhankelijkheid, vinden wij, moet een relatie aangaan met een student simpelweg worden verboden.”

Een verbod op relaties met studenten is voorlopig nog niet aan de orde, afgaande op het Plan van Aanpak van het College van Bestuur. Wel moet onder andere de klachtenprocedure makkelijker gemaakt worden door middel van het hanteren van één loket waarvan iedereen weet dat daar een melding gemaakt kan worden.

Navolging

Holwerda geeft aan dat de Actiegroep Wangedrag vinger aan de pols zal houden. Ook hoopt ze dat de “doorbraak” op de Universiteit Utrecht er toe zal leiden dat andere universiteiten ook maatregelen zullen nemen, “zodat we landelijk een sociaal veiliger studieklimaat krijgen.”

Door: Nationale Onderwijsgids