Universiteit Utrecht stopt met diversiteitsproject om zorgen personeel

De Universiteit Utrecht heeft deelname aan een diversiteitsproject van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) opgeschort nadat personeelsleden in de universiteitsraad hun zorgen uitten. Het project in kwestie, de Barometer Culturele Diversiteit, heeft als doel de diversiteit in migratie-achtergrond van personeel te meten en is een initiatief van het kabinet om kansengelijkheid op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit meldt NRC.

Op 17 maart ontvingen medewerkers van de universiteit een e-mail met de aankondiging van de deelname aan de Barometer Culturele Diversiteit. In deze e-mail stond het volgende: “De Culturele Barometer kan bijdragen aan monitoring van het personeelsbestand op diversiteit en daarom heeft de Universiteit Utrecht het voornemen om enkele van jouw (persoons-) gegevens uit haar personeelsadministratie te delen met het CBS.” De persoonsgegeven in kwestie zijn volgens de universiteit geboortedatum, postcode, huisnummer, geslacht, functie, loonschaal, vast of tijdelijk contract en de faculteit waar de medewerker op 31 december 2020 werkzaam was. Als medewerkers niet mee wilden werken aan het project moesten ze zelf een e-mail sturen. Deden ze dat niet, dan zouden ze automatisch deelnemen.

Zorgen over privacy

Personeelsleden in de universiteitsraad van de Universiteit Utrecht uitten vervolgens hun zorgen over het project, met name vanwege de privacy. Sommige raadsleden hebben daarnaast hun twijfels over de inhoud van het project: zij vragen zich af of het wel een goed idee is om mensen te monitoren op basis van hun migratie-achtergrond. Na spoedoverleg naar aanleiding van deze zorgen, kondigde de universiteit aan de deelname aan het project voorlopig op te schorten. Ook werd de belofte gedaan dat de universiteit de plannen eerst zorgvuldig zal toelichten voordat deelname aan het project zal worden hervat.

De Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Universiteit Leiden nemen ook deel aan het de Barometer Culture Diversiteit.

Door: Nationale Onderwijsgids