Meer pilots van start om mogelijkheden voor veilig campusbezoek te onderzoeken

Na de universiteiten in Groningen, Delft en Amsterdam (VU) staan nu ook Eindhoven, Rotterdam en Nijmegen klaar om te beginnen met pilots voor veilig campusbezoek. De pilots zijn er op gericht om binnen de 1,5 meter richtlijnen meer ruimte voor fysiek contact op de campus te creëren en waardevolle lessen op te leveren voor een terugkeer naar normaal campus onderwijs later dit jaar. Dit meldt de VSNU.

Vanwege de corona-maatregelen vindt het overgrote deel van het universitair onderwijs momenteel digitaal plaats.  ‘We willen experimenteren en onderzoeken waar we de veilige bewegingsruimte op de campus nu kunnen vergroten en tegelijkertijd de bouwstenen ontwikkelen voor een ‘normaal’ nieuw collegejaar. Dat is in het belang van studenten en docenten, hun welzijn en de kwaliteit van het onderwijs’, aldus Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten (VSNU).  
 
In de pilots wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheden van sneltestfaciliteiten, testen op locatie, thuistesten, technieken van ‘crowd control’ en ‘moving bubbles’ en elkaar meer ontmoeten op de campus. In de pilots wordt samengewerkt met hbo en mbo-instellingen. Hierbij werken eigen onderzoeksgroepen samen met het onderwijs. In totaal stelt het ministerie van OCW 9 miljoen euro beschikbaar om deze pilots vorm te geven. De uitkomsten van de pilots worden voor de zomer verzameld en kunnen door het ministerie worden gebruikt in haar adviesaanvraag aan het OMT over de fysieke heropening van universiteiten, hogescholen en mbo-scholen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids