Rondetafelgesprek over wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen

De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt op donderdag 14 januari 2021 van 13.30 tot 17.00 uur een rondetafelgesprek over de wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen. Voor het gesprek zijn experts uitgenodigd op het gebied van betrekkingen met onvrije landen en kennisinstellingen. In het laatste, besloten deel wordt met de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) gesproken. Dit meldt de Tweede Kamer.

Wetenschappelijke samenwerking komt van oudsher van universiteiten en onderzoekers. Deze samenwerking leidt regelmatig tot publieke ophef wanneer het gaat om universiteiten en onderzoekers uit onvrije landen – landen waar mensenrechten of de academische vrijheid niet geborgd is. Er zijn bijvoorbeeld risico’s op het gebied van kennisveiligheid, spionage, (zelf)censuur en ongewenste beïnvloeding. Anderen wijzen erop dat samenwerking nodig is voor het kunnen onderhouden van diplomatieke contacten.
 

Voorbereiding algemeen overleg Internationalisering van het hoger onderwijs

De commissie houdt op woensdag 20 januari een algemeen overleg over internationalisering van het hoger onderwijs en digitale veiligheid. In het rondetafelgesprek willen de Kamerleden, ter voorbereiding op dit overleg, dieper inzicht krijgen in kansen en risico’s van wetenschappelijke samenwerking. Ook willen de leden zich een beter beeld vormen van de verantwoordelijkheid die universiteiten en de Rijksoverheid kunnen nemen.
 

Opzet rondetafelgesprek

Tijdens het gesprek zullen onder andere de volgende vragen aan bod komen:
  • Welke kansen biedt wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen?
  • Wat zijn de risico’s van wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen?
  • Welke rol hebben universiteiten bij het beperken van de risico’s van wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen?
  • Welke rollen kan de Rijksoverheid nemen om de kansen te vergroten of de risico’s te beperken van wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen?
 
In drie blokken van elk maximaal 45 minuten zullen verschillende betrokkenen aan het woord komen:
  • Blok 1: expert over betrekkingen met onvrije landen
  • Blok 2: kennisinstellingen
  • Blok 3: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Dit deel is besloten.