UvA-eredoctoraat voor sociaal psycholoog en auteur Shoshana Zuboff

De Universiteit van Amsterdam (UvA) kent een eredoctoraat toe aan de Amerikaanse sociaal psycholoog Shoshana Zuboff. Zuboff ontvangt het eredoctoraat vanwege haar baanbrekende bijdrage aan het onderzoek naar de macht van technologieconglomeraten en de sociaaleconomische gevolgen van het door haar geïntroduceerde surveillance capitalism. Het eredoctoraat wordt online uitgereikt tijdens de Dies Natalis van de UvA op vrijdag 8 januari 2021. Dit meldt de Universiteit van Amsterdam. 

Prof. dr. Shoshana Zuboff is een pionier op het gebied van interdisciplinair onderzoek en combineert inzichten uit de sociologie, sociale psychologie, economie, filosofie en politieke theorie. Haar interdisciplinaire aanpak stelde Zuboff in staat om uniek, systematisch onderzoek te doen naar de veranderingen die worden veroorzaakt door het toenemende gebruik van digitale technologieën, zowel op de werkplek als in de samenleving als geheel. Zuboff is de auteur van drie boeken over de relatie tussen informatietechnologie en de moderne consumptiemaatschappij.

De dreiging van digitale technologieën

“In het laatste boek van Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, geeft zij haar blik op de gevolgen van technologie, het commercieel verhandelen van onze data en het ontbreken van regulering en grenzen aan de macht van grote conglomeraten. Dit meesterwerk werd alom geprezen in de populaire pers”, vertelt erepromotor Edo Roos Lindgreen, hoogleraar Data Science in Auditing. “Gezien het snelle tempo van de technologische vooruitgang en digitalisering van onze samenlevingen kunnen Zuboffs onderzoek en publicatie met recht gezien worden als voorloper van het debat over de dreiging die digitale technologieën vormen voor de democratie en menselijke vrijheden”, vult erepromotor en hoogleraar Ethiek en haar geschiedenis Beate Roessler aan.

Karen Maex, rector magnificus van de UvA: “Als UvA spreken wij met deze toekenning onze waardering uit voor de levenslange toewijding van Shoshana Zuboff om de impact van technologie op de samenleving onder de loep te nemen en bloot te leggen. Zuboff begrijpt technologie, economie en politiek als geen ander en heeft het zeldzame vermogen om op een toegankelijke, maar tegelijkertijd diepgaande manier uit te leggen hoe deze domeinen in elkaar opgaan. Haar unieke inzichten zijn van ongekend belang voor alle zaken die te maken hebben met de regulering van de digitale samenleving.”

Door: Nationale Onderwijsgids