TU Delft stelt ‘Pro Vice Rector’ AI, Data en Digitalisering aan

Het College van Bestuur van de TU Delft heeft professor Geert-Jan Houben met ingang van 1 december 2020 benoemd tot Pro Vice Rector Magnificus Artificiële Intelligentie (AI), Data en Digitalisering (PVR AI). In deze rol zal Houben leiding geven aan het TU Delft AI Initiative, en het voortouw nemen bij de regionale, nationale en internationale samenwerking rond dit thema. Dit meldt TU Delft.

AI, data en digitalisering zijn in toenemende mate essentieel voor het oplossen van grote wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. Aan de TU Delft wordt daarom al veel onderzoek gedaan op het gebied van AI, data en digitalisering; we doen er onderzoek naar en we doen er onderzoek mee. Ook in het onderwijs en de valorisatie-activiteiten aan de TU Delft groeit de rol van deze technologieën. Om als universiteit in deze onderwerpen te excelleren, is er behoefte aan meer coördinatie en een planmatige aanpak.
 

Kruisbestuiving

In de nieuwe rol van Pro Vice Rector Magnificus AI, data en digitalisering zal Geert-Jan Houben daarom leidinggeven aan het overkoepelende TU Delft AI Initiative dat eerder dit jaar werd opgericht. Onder de paraplu van dat initiatief worden onder meer 24 labs opgericht om kruisbestuiving te bevorderen tussen AI-experts en wetenschappers die AI toepassen in hun onderzoek. Een ander speerpunt van het initiatief is het opleiden van de toekomstige generatie digitale professionals. 
 
Ook zal Houben namens TU Delft het voortouw nemen bij de regionale, nationale en internationale samenwerking rond dit thema. Een voorbeeld is de regionale samenwerking waarbinnen TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden, Erasmus MC en LUMC de krachten bundelen. Deze convergentie voor AI, Data & Digitalisatie streeft ernaar om door verregaande samenwerking en het bundelen van in AI en met AI te komen tot baanbrekende oplossingen op gebieden als gezondheid, energietransitie en veiligheid. Een ander doel in deze convergentie is het opzetten van een grootschalig onderwijsaanbod rond AI, data en digitalisering voor alle 85000 studenten aan de Zuid-Hollandse universiteiten en universitair medisch centra.
 

Groeifonds

De convergentie is tevens de wetenschappelijke ruggengraat van de samenwerking in de AI hub Zuid-Holland, waar bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland samenwerken rond AI. De AI hub Zuid-Holland heeft zogeheten kickstartfinanciering ontvangen vanuit de Nederlandse AI Coalitie om een gezamenlijke propositie richting het Groeifonds te maken op sterke toepassingsgebieden van AI zoals AI voor vrede, recht en veiligheid; AI voor haven en maritiem; AI voor energie en duurzaamheid; AI voor gezondheid en zorg; en AI voor technische industrie. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids