LSVb: Pas op dat naast coronacrisis geen welzijnscrisis ontstaat onder jongeren

De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over de zorgwekkende cijfers over studentenwelzijn die vanmorgen bekend zijn geworden via coronamonitor in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs. LSVb-voorzitter Lyle Muns: “Studenten geven massaal aan last te hebben van concentratie- en motivatieproblemen door het vele online onderwijs. Ook hebben steeds meer studenten te maken met sombere gevoelens. We moeten oppassen dat er naast de coronacrisis ook nog eens een welzijnscrisis ontstaat onder jongeren.” Dit meldt de LSVb.

Buiten het studentenwelzijn komt in de brief ook de onderwijskwaliteit aan bod, die sinds het begin van de coronacrisis onder druk staat. De Landelijke Studentenvakbond denkt dat onderwijsinstellingen meer fysiek onderwijs mogelijk kunnen maken door het inhuren van extra fysieke locaties. Muns: “De breed gedragen zorgen over de onderwijskwaliteit laten zien dat het online onderwijs geen vervanging kan zijn van fysiek onderwijs. Online kunnen studenten veel minder makkelijk elkaar en de docent ondervragen. Veel discussie en interactie valt weg. Daarom is meer fysiek onderwijs noodzakelijk om de onderwijskwaliteit weer op een goed niveau te kunnen krijgen.”
 
De kamerbrief geeft aan dat studenten tot nu toe relatief weinig studievertraging opgelopen hebben ondanks de coronacrisis. Wel verwachten met name hogescholen meer studievertraging volgend semester wegens uitgestelde vakken en stagetekorten. Muns: “Als studenten later dit collegejaar wegens corona studievertraging oplopen omdat bepaalde vakken of stages wegvallen dan moeten zij ook daarvoor gecompenseerd worden. Het kan niet zo zijn dat zij zelf de rekening moeten betalen van de coronacrisis.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids