Alternatieve introductieweken om toename besmettingen onder jongeren

Nu het aantal coronabesmettingen juist onder jongeren opvallend toeneemt, gaan studentenverenigingen en onderwijsinstellingen op zoek naar alternatieven voor de introductieweken. Deze kennismakingsevenementen vinden traditioneel plaats in augustus om aankomende studenten bekend te maken met het studentenleven en de stad. De vraag is nu of deze introducties nog wel doorgang kunnen vinden, en zo ja, hoe? Dit meldt de NOS. 

Het aantal coronabesmettingen in ons land neemt toe, vooral onder jongeren. Voor introductieweken zetten universiteiten en hogescholen veelal grootschalige evemenenten op touw op de onderwijsinstelling zelf en in de stad. Studentenverenigingen organiseren ontgroeningskampen. Kortom, evenementen waarbij de kans op verspreiding van het coronavirus groot is. Om uitbraken te voorkomen, passen veel instellingen en verenigingen daarom hun kennismakingsactiviteiten aan. Maar het verschilt nogal per studentenstad welke maatregelen er gelden.

Zo stelt studentenvereniging Carolus Magnus uit Nijmengen de introdctieweek uit tot februari. In Groningen vindt de zogeheten KEI-week voornamelijk online plaats. In Wageningen zijn er wel fysieke introducties maar in kleinere groepen. 

Alle alternatieven ten spijt, uiteindelijk is het wel de verantwoordelijkheid van (aspirant-)studenten zelf om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Onderwijsinstellingen en verenigingen kunnen oproepen tot het bewaren van afstand en te laten testen, maar jongeren zijn er zelf verantwoordelijk voor of ze zich aan de maatregelen houden, benadrukt de GGD in Amsterdam.

Door: Nationale Onderwijsgids